LED technológie

Kráčame s dobou a svojim zákazníkom ponúkame vždy tie najmodernejšie LED techonlógie. Naše svietidlá sú preto osadzované výhradne modulmi s diódami LG, ktoré sú absolútnou špičkou v oblasti vysoko zaťažovaných LED čipov.

Financovanie z úspor

Pokiaľ nechcete alebo nemôžete jednorázovo investovať do moderných LED svietidiel, ale aj napriek tomu chcete šetriť na elektrickej energii, máme pre vás riešenie v podobe financovania z usporených peňazí pomocou lízingu.

Montáž osvetlenia

V prípade záujmu zabezpečíme odbornú montáž svietidiel spolu s dodaním elektro materiálu. Montáž vykonáva zazmluvnená externá firma, ktorá je k takejto činnosti oprávnená a jej zamestnanci disponujú potrebnou odbornou spôsobilosťou.

Svetlo na mieru

Dream-Tec vie, že každý priestor má pri osvetľovaní svoje špecifiká a nasvietenie niektorých výrobných priestorov je z dôvodu technického vybavenia obtiažnejšie, preto máme pre vás svetlo na mieru.

Riadené osvetlenie

Pokiaľ chcete prejsť na LED osvetlenie a vo vašich priestoroch sa nachádzajú veľké okná, či svetlíky, sme schopní navrhnúť vhodné riešenie v podobe automatického riadenia intenzity osvetlenia.

MENU