regulace-male

Automatické riadenie osvetlenia

Pokiaľ chcete prejsť na LED osvetlenie a v požadovaných priestoroch sa nachádzajú napríklad veľké okná či svetlíky, sme schopní Vám navrhnúť zodpovedajúce riešenie v podobe automatického riadenia intenzity osvetlenia. Naše svietidlá disponujú predradníkmi, ktoré sú už vybavené zbernicou pre riadiace systémy. Sú tak plne kompatibilné napríklad so systémom riadenia DALI.

Pokiaľ budete mať záujem o takéto riešenie, navštívi vás náš odborník, ktorý sa špecializuje na automatické riadenie osvetlenia. Prejde si s vami prevádzku, vypočuje požiadavky, spracuje cenovú ponuku a keď budete mať záujem, realizuje taktiež inštaláciu a samotné naprogramovanie celej svetelnej sústavy.

Jednoducho povedané, takýto systém sám udržuje zvolenú intenzitu osvetlenia na pracovisku a dokáže svietidlá oslabovať alebo posilňovať v závislosti na dennom osvetlení. Samotné pracovisko možno pritom rozdeliť na ľubovoľný počet sektorov a v každom z nich udržiavať inú intenzitu v závislosti od druhu vykonávanej činnosti.

MENU